ปัจจัยเสี่ยง และป้องกันความผิดปกติของความวิตกกังวลโดยทั่วไปของนักกีฬา วิทยาลัยชั้นยอด

ปัจจัยเสี่ยง และป้องกันความผิดปกติของความวิตกกังวลโดยทั่วไปของนักกีฬา วิทยาลัยชั้นยอด

จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือเพื่อตรวจสอบความชุกของอาการ … Read More