การฟื้นตัวของการแข่งขัน ความเครียดและสภาวะอารมณ์ในนักกีฬาเยาวชนชาวเม็กซิกัน

                การฟื้นตัวของการแข่งขัน ความสมดุลของความเครียดในกีฬามีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อป้องกันการฝึกที่ไม่เหมาะสมและบรรลุผลการปฏิบัติงาน

การฟื้นตัวของการแข่งขัน ความเครียดและสภาวะอารมณ์ในนักกีฬาเยาวชนชาวเม็กซิกัน

การฟื้นตัวของการแข่งขัน

                การใช้แบบสอบถามเพื่อระบุสภาวะการฟื้นตัว-ความเครียดของนักกีฬาได้รับการยอมรับอย่างมากในกีฬา เนื่องจากความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนที่ต่ำอีกด้วย

การระบุความแตกต่างที่เป็นไปได้ระหว่างรูปแบบการเล่นกีฬาและเพศเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดความต้องการเฉพาะและวิธีการแทรกแซงที่เป็นไปได้เพื่อรักษาสมดุลของการฟื้นตัวและความเครียด

 จุดมุ่งหมายคือการวิเคราะห์ความแตกต่างในสภาวะการฟื้นตัว-ความเครียดและสภาวะอารมณ์ตามเพศและประเภทกีฬาในระหว่างขั้นตอนการแข่งขันของนักกีฬาชาวเม็กซิกันรุ่นเยาว์ ตามวัตถุประสงค์รอง ได้มีการวิเคราะห์คุณสมบัติของไซโครเมทริกของแบบสอบถาม Recovery–Stress Questionnaire for Athletes (RESTQ-Sport) เวอร์ชันเม็กซิกัน

สถานะการฟื้นตัวและความเครียดแสดงให้เห็นความแตกต่างในหน้าที่ของกิริยาทางเพศและกีฬา ขอแนะนำให้ให้ความสนใจเป็นพิเศษสำหรับผู้หญิงและนักกีฬาแต่ละคน เครื่องหมายวรรคตอนที่สูงขึ้นสำหรับผู้ชายเมื่อเทียบกับผู้หญิงในมิติความเครียดจากการเล่นกีฬาไม่ได้ส่งผลเสียต่อสมดุลการฟื้นตัว

 ความเครียดสำหรับนักกีฬาชาย ในที่สุด การปรับบริบทเม็กซิกันของ RESTQ-Sport ให้เครื่องมือวัดทางจิตที่เหมาะสมในการประเมินสมดุลการฟื้นตัวและความเครียดในนักกีฬาชาวเม็กซิกัน

การแข่งขันกีฬาที่มีความต้องการสูงต้องใช้วิธีการที่ชาญฉลาดในการจัดตารางการฝึกซ้อมและช่วงพักฟื้น ภาระการฝึกที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับระดับความเครียดทางร่างกายและจิตใจที่สูงขึ้น

การฟื้นตัวของการแข่งขัน

ควบคู่ไปกับปัจจัยต่างๆ เช่น การแข่งขัน การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพ การฟื้นตัวที่ไม่ดี และแง่มุมตามบริบท สามารถนำนักกีฬาไปสู่ประสิทธิภาพที่ลดลง เนื่องจากความเหนื่อยล้า การบรรทุกเกินพิกัด และการฝึกซ้อมมากเกินไป

โรค Overtraining มีลักษณะเฉพาะจากการขาดพลังงาน การกิน และการนอนหลับผิดปกติ ท่ามกลางอาการอื่น ๆ มันส่งผลต่ออารมณ์และสมาธิ

โดยเน้นการฟื้นตัวเป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการเล่นกีฬาที่ดีที่สุด การฟื้นตัว ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นกระบวนการภายในและระหว่างบุคคลหลายระดับที่สามารถมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการฝึกกีฬา

ดังนั้นโค้ชและนักกีฬาควรมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูสมดุลของร่างกายระหว่างความต้องการที่กำหนดไว้ และทรัพยากรทางกายภาพและจิตสังคมที่มีอยู่ทำให้นักกีฬาฝึกฝนและพัฒนาทักษะได้มากขึ้น

ดังนั้น ความเอาใจใส่ต่อกระบวนการฟื้นฟูจากแนวทางการป้องกันจึงเกี่ยวข้องกับการควบคุมที่เพิ่มขึ้นของผลกระทบของภาระการฝึกและหลีกเลี่ยงการปรับตัวที่ไม่ทำงานของนักกีฬา ตลอดจนส่งเสริมกลยุทธ์การเผชิญปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการระดับความเครียด

มีวิธีการต่างๆ ในการประเมินความเครียดระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน โดยเป็นเครื่องมือแบบรายงานตนเองและแบบสอบถามประจำวันที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยให้ข้อมูลสถานะนักกีฬาทันทีโดยไม่รุกรานและราคาประหยัด

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

เรื่องเกี่ยวกับกีฬา คลิก  กีฬาปีนเขา

โดย แทงบอล

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ใส่ความเห็น